Press Enter to the main content area
:::

Taipei Cycle

:::
  • 邁向雙e化,智慧騎乘世代

  • 運動雲端 最佳教練

  • Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1) 1F(No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei, Taiwan)
  • Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1) 4F(No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan)
  • Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2 (TaiNEX 2)(No.2, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei, Taiwan)

自行車產業論壇

與德國紅點、iF設計獎得主、自行車展創新設計獎評審面對面,從設計創意看產業趨勢的發展,一窺智慧移動新所帶來的新視野與新商機

Transportation

Show Hours :

  • Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1) 1F(No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei, Taiwan)
  • Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 (TaiNEX 1) 4F(No.1, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei City 11568, Taiwan)
  • Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2 (TaiNEX 2)(No.2, Jingmao 2nd Rd., Nangang District, Taipei, Taiwan)
HOME